cenník servisných poplatkov

platný od 01.10. 2020

 firemní klienti         individuálni klienti
Vystavenie letenky

nízkonákladové let. spoločnosti

 20,00 € *

15,00 €

15,00 €

10,00 €

mimo pracovnej doby/víkend 30,00 € 25,00 €
Zmena letenky 15,00 € 10,00 €
mimo pracovnej doby/víkend 25,00 € 20,00 €
Refundácia letenky ** 5,00 € 5,00 €
Vystavenie EMD 10,00 € 7,00 €
Online check-in 5,00 € 7,00 €
mimo pracovnej doby/víkend 10,00 € 10,00 €

* v prípade záujmu o dlhodobú spoluprácu alebo pri väčšom počte leteniek je možnosť zníženia poplatku za vystavenie, resp. aj poplatkov za ďalšie služby.

**poplatok sa týka len leteniek rušených zo strany cestujúceho, poplatok za vystavenie je nevratný. Tkz. involuntary refundy (napr. z dôvodu zrušenia letu zo strany leteckej spoločnosti sú bez poplatku za refundáciu a poplatok za vystavenie sa vracia.

VÝNIMKA: V prípade výrazného nárastu involuntary refundov napr. v dôsledku pandemickej situácie ( nastane tkz. negatívna zúčtovacia perióda – počet refundov prevýši počet predaných leteniek) si vyhradzujeme právo na vrátenie len 50% z poplatku za vystavenie letenky.